İyi Bir Eğitim ve Gelecek İçin...
T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

  • Danone Tikveşli Gıda ve İçecek A.Ş. Teknik Gezi
  • RoboTrak'19 Robot Yarışması
  • IV.Proje Pazarı
  • Devanlay Eren Tekstil Teknik Gezi
  • Att Concorde Teknik Gezi
  • Att Concorde Teknik Gezi
  • 9. Kariyer Günleri

Duyurular

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yili Bahar Yariyili Yatay Geçiş Başvurulari

14/01/2019 10:10:09 - 14/01/2019 10:10:09 - 912 Okunma

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

 

2018-2019 eğitim-öğretim yılı Bahar yarıyılı için Üniversitemiz ön lisans programlarına yatay geçiş yoluyla başvurular online olarak “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre yapılacaktır. Öğrencilerde aranılacak koşullar, gerekli belgeler ve son başvuru tarihi aşağıda belirtilmiştir.

  

BAŞVURU İŞLEMLERİ

 

- Başvurular 11 - 18 Ocak 2019 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır. 

 

Online Başvuru yapmak için tıklayınız.

 

- 2018-2019 öğretim yılı Bahar yarıyılında ön lisans programlarına başvuru işlemleri başvuru tarihleri içerisinde kesintisiz bir şekilde internet üzerinden online yapılacak olup, online başvuru sırasında doldurulacak bilgiler adayların beyanı olarak kabul edilecek ve tüm sorumluluk adaylara ait olacaktır.

 

- Başvuru sırasında evrak teslimi yapılmayacaktır.

 

- Belirtilen tarihler arasında başvurusunu yapmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

 

Online başvuru yapmadan, elden ya da posta yoluyla müracaat edenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Sadece yurt dışından başvurularda online başvuru şartı aranmamaktadır.

 

- Yurt dışı kontenjanı olan programlara başvuru yapmak isteyenler, başvurularını dilekçe ve gerekli belgeler ile akademik birim öğrenci işlerine elden ya da posta yoluyla 18 Ocak 2019 tarihine kadar teslim edeceklerdir. (Yurt dışı başvurularında online başvuru şartı aranmayacaktır.)

 

- Başvuru sonuçları akademik birimlerin internet siteleri üzerinden ilan edilecektir.

 

- Başvuruda bulunulacak akademik birimlerin iletişim bilgileri:

 

Meslek Yüksekokulları

Telefon

Faks

 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

 0 (288) 214 18 45

 0 (288) 214 14 95

 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

 0 (288) 212 96 40-41

 0 (288) 212 96 49

 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

 0 (288) 214 38 25

 0 (288) 214 30 63

 Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu

 0 (288) 417 49 96

 0 (288) 412 84 55

 Babaeski Meslek Yüksekokulu

 0 (288) 512 54 83

 0 (288) 512 91 46

 Pınarhisar Meslek Yüksekokulu

 0 (288) 615 33 03

 0 (288) 615 37 50

 Vize Meslek Yüksekokulu

 0 (288) 318 34 44

 0 (288) 318 34 45

 

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

E-Devlet’ten alınan belgeler ile e-imzalı olan belgeler geçerlidir.

 

Online Başvuru sırasında sisteme yüklenecek evraklar:

 

Belgeler

Kurumlararası ve Kurum İçi

Ek Madde - 1 Merkezi Yerleştirme Puanı

Onaylı yeni tarihli öğrenci belgesi

Zorunlu

Zorunlu

Onaylı not durum belgesi (Transkript)

Zorunlu

Zorunlu Değil

Ders planı fotokopisi

Zorunlu

Zorunlu Değil

Onaylı disiplin durumunu gösterir belge

Zorunlu

Zorunlu

ÖSYS sonuç belgesi çıktısı

Sadece farklı programlara başvurular için Zorunlu

Zorunlu

ÖSYS yerleştirme belgesi çıktısı

Zorunlu

Zorunlu

Onaylı kayıt dondurma yazısı

Sadece kayıt donduranlar için Zorunlu

Sadece kayıt donduranlar için Zorunlu

Onaylı % 10’a girdiğini gösterir belge

Sadece ikinci öğretimden birinci öğretime başvurular için Zorunlu

Zorunlu Değil

Yabancı dil hazırlık sınıfı okuduğunu gösterir onaylı belge

Sadece Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı okuyanlar için Zorunlu

Sadece    Yabancı    Dil Hazırlık Sınıfı okuyanlar için Zorunlu

 

KONTENJANLAR VE BAŞVURU TAKVİMİ

 

- Not Ortalaması ile Ön Lisans Programları Kurum İçi, Kurumlararası, Yurt Dışı Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız.

 

-  Ön lisans Programları Merkezi Yerleştirme Taban Puanları ve Kontenjanları için tıklayınız.

 

- Yatay Geçiş Akademik Takvimi için tıklayınız.

 

- Kırklareli Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi tıklayınız.

 

- Yatay Geçiş Ek Madde - 1 Uygulama İlkeleri için tıklayınız.

 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

Kesin kayda hak kazanan adaylar kayıt için gerekli olan belgeleri eksiksiz olarak başvurdukları akademik birime teslim edeceklerdir.

 

Online Başvuru Dilekçesi. (Başvuru Sisteminden çıktı alınacaktır.)

 

Öğrencilerin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda öğrenimi boyunca alacağı bütün dersleri gösterir öğretim planı ve ders içerikleri.

 

- Öğrencilerin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren öğrenim belgesinin (transkript) aslı veya onaylı fotokopisi.

 

- Öğrencilerin ÖSYS’ye girdiği yıla ait ÖSYS Yerleştirme ve Sonuç Belgeleri.

 

- İkinci öğretim programlarından birinci öğretim programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin öğretim yılı sonunda bulundukları sınıf itibarıyla ilk % 10’a girdiklerini gösterir resmi belge.

 

- Öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda disiplin cezası almadığını gösterir belge.

 

- Onaylı kayıt dondurma yazısı (kayıt donduran öğrenciler için)

 

- Onaylı yeni tarihli öğrenci belgesi.

 

- Nüfus Cüzdan fotokopisi.

 

- Daha önce Ek Madde-1 kapsamında yatay geçiş yapılmadığını gösterir belge.

 

- Yurt dışından yapılacak başvurularda, kayıtlı olunan programın ÖSYS Kılavuzunda yer alması, not durum belgesi (transkript), ders planları ve içeriklerinin Türkçe’ye çevrilmiş ve onaylı olması gerekmektedir. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından tanınıp tanınmadığı liste halinde Üniversitemiz tarafından görüş sorulacaktır.

 

ÖNEMLİ NOTLAR

 

- Birim öğrenci işleri personeli tarafından başvuruda sisteme yüklenen belgelerin tam ve sisteme girilen bilgilerin doğru olup olmadığı kontrol edildikten sonra başvuru onay durumu verilecektir. Onay verilen başvurular değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Başvuru onayı verilmeyen müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

- Başvuru onay durumları “Hatalı Başvuru” olarak belirtilen adayların ilgili hatayı gidermeleri durumunda, başvuru süresince başvuruları yeniden değerlendirilecektir.

 

- Başvuru koşullarını taşımayan adayların (disiplin cezası alan, not ortalaması ya da taban puan şartını sağlamayan vb.) başvuruları reddedilecektir.

 

- Başvurusunu tamamlayan adaylar, başvuru onay durumlarını sistem üzerinden takip edebilecekleri gibi kayıt esnasında sisteme girmiş oldukları e-posta adreslerine de gerekli bildirimler gönderilecektir.

 

- Online Başvuru Belgesi (internet çıktısı) başvuru dilekçesi mahiyetinde olup ayrıca dilekçe verilmeyecektir.

yatay geçiş

Facebook Twitter Google Plus

Etkinlikler

Bilgisayar Programcılığı Öğrencilerimizin Başarısı
17/06/2019     76 Okunma
Okulumuz Bilgisayar Programcılığı 2. sınıf öğrencileri Tübitak 2242 Üniversite Öğrencileri...
Bahçıvan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Firmasına Teknik Gezi Gerçekleştirilmiştir.
17/05/2019     164 Okunma
Yüksekokulumuz Gıda İşleme Teknolojisi bölümü, Danışma Kurulu üyelerimizden  Bahçıvan Gıda...
Danone Tikveşli Gıda ve İçecek San. A.Ş Firmasına Teknik Gezi Gerçekleştirilmiştir.
17/05/2019     137 Okunma
Yüksekokulumuz Gıda İşleme Teknolojisi bölümü, Danışma Kurulu üyelerimizden Danone Tikveşli Gıda...
TURUN GIDA SAN. VE TİC.A.Ş. Firmasına Teknik Gezi Gerçekleştirilmiştir.
17/05/2019     132 Okunma
Yüksekokulumuz Gıda İşleme bölümü 1. sınıf öğrencilerimiz  Turun Gıda San. ve Tic. A.Ş. firmasına...
Teknik Gezi
TBMYO İnşaat Teknolojisi     10/05/2019     192 Okunma
Okulumuz İnşaat Teknolojisi (I. ve II. Öğretim) Programı öğrencilerinin müfredatlarında yer alan...
Debateks Tekstil San. ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Firmasına Teknik Gezi Gerçekleştirilmiştir.
09/05/2019     125 Okunma
Yüksekokulumuz Moda Tasarımı Bölümü, İşletme Organizasyonu dersi kapsamında Danışma Kurulu...
“KODLAYALIM ÜRETELİM” PROJESİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI
02/05/2019     333 Okunma
Üniversitemiz ve Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen “Kodlayalım...
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ ve BAHÇIVAN GIDA ARASINDA İŞBİRLİĞİ
29/04/2019     241 Okunma
Üniversitemiz ve Bahçıvan Gıda San. Tic. A.Ş. arasında öğrencilerimizin uygulamalı eğitimlerine...
RoboTrak'19 Robot Yarışması
29/04/2019     261 Okunma
Meslek yüksekokulumuz  Elektronik Teknolojisi ve Mekatronik programı öğrencileri Trakya Üniversiteler...
Eren Tekstil A.Ş. Firmasına Teknik Gezi Gerçekleştirilmiştir.
22/04/2019     201 Okunma
   Yüksekokulumuz Moda Tasarımı 1.sınıf öğrencilerimiz İşletme Organizasyonu dersi kapsamında Eren...
ATT Concorde Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Firmasına Teknik Gezi Gerçekleştirilmiştir.
22/04/2019     144 Okunma
    Yüksekokulumuz Moda Tasarımı 1.sınıf öğrencilerimiz İşletme Organizasyonu dersi kapsamında ...
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ “IV. PROJE PAZARI” GERÇEKLEŞTİRİLDİ
22/04/2019     287 Okunma
Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi tarafından akademisyenlerimiz ve öğrencilerimizde proje kültürü...
“KODLAYALIM ÜRETELİM” PROJESİ BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR
19/04/2019     203 Okunma
     17 Ekim 2018 yılında imzalanan “ Kodlayalım Üretelim” projesi kapsamında Üniversitemiz Teknik...
"Tarım Kredi Birlik Tarım Ürünleri A.Ş." Firmasına Teknik Gezi Gerçekleştirilmiştir.
15/04/2019     147 Okunma
   Yüksekokulumuz Gıda Teknolojisi 1.sınıf öğrencilerimiz Sektörel Organizasyon dersi kapsamında ...
Debateks Tekstil San. ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Firma Semineri
15/04/2019     170 Okunma
Yüksekokulumuz Moda Tasarımı Bölümü, İşletme Organizasyonu dersi kapsamında Danışma Kurulu...
“İş Dünyasının Meslek Yüksekokulu Mezunlarından Beklentileri” Konulu Konferans Düzenlendi.
09/04/2019     379 Okunma
Üniversitemiz “9. Kariyer Günleri” etkinlikleri kapsamında 9 Nisan 2019 tarihinde Teknik Bilimler MYO...
Aziz Bebe A.Ş. Firmasına Teknik Gezi Düzenlenmiştir.
26/03/2019     204 Okunma
Yüksekokulumuz Moda Tasarımı 1.sınıf öğrencilerimiz İşletme Organizasyonu dersi kapsamında...
Eren Tekstil A.Ş. Firmasına Teknik Gezi Gerçekleştirilmiştir.
22/04/2019     292 Okunma
    Yüksekokulumuz Moda Tasarımı 1.sınıf öğrencilerimiz İşletme Organizasyonu dersi kapsamında Eren...
Aster Tekstil San ve Dış Tic.A.Ş Firmasına Teknik Gezi Düzenlenmiştir
14/03/2019     277 Okunma
Yüksekokulumuz Moda Tasarımı 1.sınıf öğrencilerimiz İşletme Organizasyonu dersi kapsamında...

İçerik bulunamadı.

barınma olanakları ile ilgili görsel sonucuYÖK    

 

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.